Bojkot w rozgrywkach chrzanowskiej A-klasy. Studium przypadku MKS Libiąż

5 miesięcy temu
Bojkot w rozgrywkach chrzanowskiej A-klasy. Studium przypadku MKS Libiąż

Do niecodziennych zdarzeń dochodzi w rozgrywkach A klasy w ramach Podokręgu Piłki Nożnej w Chrzanowie.

Liderem po trzech kolejkach jest Miejski Klub Sportowy Libiąż, z kompletem punktów i bilansem bramek 9:0. Co istotne, wszystkie zwycięstwa zostały odniesione bez rozegrania ani jednej minuty na boisku i wiele wskazuje, że sytuacja ta będzie powtarzać się co kolejkę.

I.  Stan faktyczny

Sezon 2017/2018. Górnik Libiąż, jeden z najstarszych klubów w regionie, zostaje wycofany z rozgrywek. Powód? Brak rozegrania z własnej winy trzech spotkań w danym sezonie. Jednocześnie podjęto decyzję o utworzeniu nowego klubu o nazwie Miejski Klub Sportowy Libiąż.  Zgodnie z normalnym trybem nowy klub zgłaszający się do rozgrywek powinien rozpocząć je od najniższej klasy w danym związku piłki nożnej. W przypadku klubu z Libiąża byłaby to B-klasa.

Tymczasem 12 lipca 2018 roku Zarząd Małopolskiego Związku Piłki Nożnej przychyla się do wniosku klubu o uzyskanie licencji na grę w rozgrywkach A-klasy. Decyzja ta zostaje poprzedzona opiniami Komisji Szkolenia oraz Rady Trenerów. Decyzja ta spotkała się z niezadowoleniem pozostałych klubów uczestniczących we współzawodnictwie sportowym na tym poziomie rozgrywek. Po pisemnych protestach, które ostatecznie nie przyniosły skutku, kluby zapowiadają bojkot meczów z MKS Libiąż i słowa dotrzymują.

II.  Podstawa prawna

Podstawowym przepisem mającym zastosowanie w niniejszej sprawie był par. 17 ust. 1 i 2 uchwały Zarządu nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną, do której odsyła również Regulamin rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2018/2019:

1. Klub zgłaszający się do PZPN rozpoczyna rozgrywki mistrzowskie od najniższej klasy w danym związku piłki nożnej. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą właściwego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej prowadzącego dane rozgrywki, klub zgłaszający się do PZPN lub zgłaszający do rozgrywek drużynę w kategorii seniorów może rozpocząć rozgrywki mistrzowskie od klasy A, klasy okręgowej lub IV ligi.

Ten właśnie przepis był podstawą podjęcia uchwały przez Zarząd Małopolskiego Związku Piłki Nożnej o dopuszczeniu MKS Libiąż do rozgrywek mistrzowskich klasy A z pominięciem najniższej klasy w Podokręgu Chrzanowskim. Uchwała Zarządu MZPN miała zatem swoją podstawę prawną. Inną kwestią jest zachowanie zasad rywalizacji i powstanie pewnego precedensu, na co wskazują protestujące kluby. 

III.  Skutki

Zgodnie z zapowiedziami zdecydowanej większości innych klubów biorących udział w rozgrywkach klasy A, spotkania w trzech pierwszych kolejkach zostały zweryfikowane na korzyść MKS Libiąż z uwagi na brak przystąpienia do zawodów drużyn przeciwników. 


W ten sposób „beniaminek” zajmuje obecnie pierwsze miejsce w lidze, które zapewne utrzyma, jeżeli pozostałe kluby nie zdecydują się na zakończenie tej formy protestu. Co istotne, protestując kluby muszą mieć na uwadze, że nie mogą sobie pozwolić na więcej niż dwa nierozegrane spotkania mistrzowskie w sezonie. Skutkiem tego będzie bowiem wycofanie z dalszych rozgrywek i przesunięcie drużyny niżej o dwie klasy rozgrywkowe w przyszłym sezonie

§ 15 ust. 2 Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2018/2019:
2. Drużyna klubu, która w trakcie rozgrywek nie rozegra z własnej winy trzech wyznaczonych spotkań  mistrzowskich,  zostanie automatycznie i niezależnie od sankcji finansowych  wycofana z dalszych  rozgrywek i od następnego sezonu przesunięta niżej o dwie klasy rozgrywkowe bez względu na ilość  zdobytych punktów.

Zakładając zatem kontynuację protestu, (co wiąże się z dwoma nierozegranymi spotkaniami z własnej winy w rozumieniu Regulaminu) kluby muszą mieć na uwadze, że każda kolejna absencja będzie miała opłakane skutki.

Niezależnie od powyższego należy mieć na uwadze potencjalne sankcje dyscyplinarne na gruncie Regulaminu dyscyplinarnego PZPN, na co wskazują przepisy Regulaminu rozgrywek Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. 

§ 15 ust. 11 Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2018/2019:
11. Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z zasadami fair play, etyki sportowej  i uczciwej rywalizacji, stwierdzona w czasie rozgrywek o mistrzostwo danej klasy rozgrywkowej lub o puchar, przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak najlepszego wyniku - spowoduje, przy uwzględnieniu sprawozdania obserwatora lub innego przedstawiciela ZPN wszczęcie przez właściwy organ prowadzący postępowania dyscyplinarnego i wymierzenie kar określonych w regulaminie dyscyplinarnym PZPN. 

Na pewno należy oddać protestującym klubom, że zwróciły uwagę szerszej publiczności na sytuację w rozgrywkach organizowanych w ramach struktur Podokręgu Piłki Nożnej w Chrzanowie. Same kluby muszą jednak również zdecydować, czy chcą kontynuować bojkot meczów z MKS Libiąż, mając na uwadze sytuację w tabeli i ryzyka przedstawione w wyżej wskazanych przepisach Regulaminu rozgrywek MZPN.  

Prawosportowe.pl


ŹRÓDŁO
Prawosportowe.pl
TAGI: MKS Libiąż Polska
| AKTUALNOŚCI | TRANSFERY | PUBLICYSTYKA | REKLAMA | REDAKCJA | KONTAKT | POLITYKA PRYWATNOŚCI
© 2004-2018 TRANSFERY.INFO. Wszelkie prawa zastrzeżone.