Oficjalnie: Wszystkie kluby z licencją na grę w Ekstraklasie

4 lata temu Oficjalnie: Wszystkie kluby z licencją na grę w Ekstraklasie
fot. PZPN

Komisja ds. Licencji Klubowych przyznała wszystkim 16 zespołom występującym obecnie w rozgrywkach T-Mobile Ekstraklasy licencję na grę w tych rozgrywkach w kolejnym sezonie.

Jeżeli chodzi o możliwość gry w europejskich pucharach, to komisja nie przyznała licencji na udział w nich trzem drużynom - Korona Kielce i Zawisza Bydgoszcz nie składał o nią wniosku, a Ruchowi Chorzów odmówiono jej przyznania w związku z obecną sytuacją finansową klubu.

Ponadto Komisja ds. Licencji Klubowych postanowiła:

4.Nałożyć następujące nadzory finansowe:

 • Na GKS Bełchatów w zakresie realizacji ugód zawartych z pracownikami. Klub został jednocześnie zobowiązany do spłaty wszystkich ugód w uzgodnionych terminach bez prawa ich dalszego odraczania.
 • Na Górnik Łęczna w związku z koniecznością monitoringu zadeklarowanego w prognozie finansowej poziomu redukcji wynagrodzeń piłkarzy.
 • Na Górnik Zabrze w zakresie realizacji ugód zawartych z pracownikami. Klub został jednocześnie zobowiązany do spłaty wszystkich ugód w uzgodnionych terminach bez prawa ich dalszego odraczania.
 • Na Jagiellonię Białystok w związku z koniecznością monitoringu zbycia udziałów oraz zakończenia zespołu transakcji związanych ze spółką Galeria Jagiellońska.
 • Na Koronę Kielce z powodu konieczności monitoringu bieżącej sytuacji finansowej oraz w zakresie realizacji ugód zawartych z pracownikami. Klub został jednocześnie zobowiązany do spłaty wszystkich ugód w uzgodnionych terminach bez prawa ich dalszego odraczania. Jednocześnie na klub nałożono ograniczenie łącznego poziomu wynagrodzeń piłkarzy do poziomu zadeklarowanego w złożonej prognozie finansowej.
 • Na Lechię Gdańsk w związku z koniecznością monitoringu ogólnej sytuacji finansowej, w tym w szczególności w zakresie realizacji prognozy finansowej.
 • Na Pogoń Szczecin w zakresie realizacji ugód zawartych z pracownikami. Klub został jednocześnie zobowiązany do spłaty wszystkich ugód w uzgodnionych terminach bez prawa ich dalszego odraczania.
 • Na Śląsk Wrocław w zakresie realizacji ugody zawartej z pracownikiem. Klub został jednocześnie zobowiązany do spłaty ugody w uzgodnionym termie bez prawa jego dalszego odraczania.
 • Na Ruch Chorzów z powodu konieczności monitoringu bieżącej sytuacji finansowej oraz w zakresie realizacji ugód zawartych z pracownikami. Klub został jednocześnie zobowiązany do spłaty wszystkich ugód w uzgodnionych terminach bez prawa ich dalszego odraczania. Jednocześnie na klub nałożono ograniczenie łącznego poziomu wynagrodzeń piłkarzy do poziomu zadeklarowanego w złożonej prognozie finansowej.
 • Na Wisłę Kraków w zakresie realizacji ugód zawartych z pracownikami. Klub został jednocześnie zobowiązany do spłaty wszystkich ugód w uzgodnionych terminach bez prawa ich dalszego odraczania.

5. Nałożyć następujące nadzory infrastrukturalne:

 • Na Górnik Zabrze w związku z faktem, że gospodarz stadionu zgłoszonego przez klub jako stadion zastępczy, to jest stadion w Bielsku-Białej, został objęty takim nadzorem. Ewentualne dopuszczenie klubu do gry na stadionie w Zabrzu, może być dokonane w każdym momencie po złożeniu odpowiedniego wniosku przez klub.
 • Na Jagiellonię Białystok w związku z koniecznością uzupełnienia przed  rozpoczęciem nowego sezonu trawiastego pobocza wokół pola gry do wymaganych wymiarów.
 • Na Piast Gliwice w związku z koniecznością uzupełnienia przed  rozpoczęciem nowego sezonu, pobocza wokół pola gry do wymaganych wymiarów.
 • Na Podbeskidzie Bielsko-Biała w związku z koniecznością uzupełnienia przed  rozpoczęciem nowego sezonu pola gry do wymaganych wymiarów.

6. Nałożyć następujące nadzory sportowe:

 • Na Wisłę Kraków w zakresie realizacji wymogu posiadania drużyn młodzieżowych, w związku ze zmianą podmiotu realizującego powyższy wymóg.
 • Na Zawiszę Bydgoszcz w celu monitoringu realizacji programu szkolenia młodzieży.

7. Nałożyć następujące kary  regulaminowe:

 • Na Górnik Łęczna – karę ostrzeżenia w związku z nieterminowym złożeniem niektórych dokumentów finansowych.
 • Na Lechię Gdańsk – karę 40.000 zł w związku z nieprawidłową prezentacją niektórych zobowiązań transferowych  we wniosku licencyjnym.
 • Na Ruch Chorzów – karę 10.000 zł w związku z nieterminowym przedstawieniem niektórych informacji finansowych.

W komentarzu do podjętych decyzji Komisja ds. Licencji Klubowych zauważa, że w okresie funkcjonowania Komisji w tej kadencji, to jest w ostatnich trzech procesach licencyjnych dotyczących Ekstraklasy, następuje systematyczna poprawa zarówno jakości dokumentacji licencyjnej, jak i  sytuacji finansowej klubów. W szczególności konsekwentnej poprawie ulega ochrona wierzycieli w zakresie tzw. zobowiązań licencyjnych. O powyższym świadczą między innymi następujące fakty:

 • Średnia rentowność klubów Ekstraklasy wzrosła w ciągu ostatnich dwóch lat (lata kalendarzowe 2012-2014) z -21,7% do -11%. Łączna strata klubów Ekstraklasy wynosiła w roku 2012 przeszło 70 mln zł, a w roku 2014  41 mln zł.
 • W 2014 roku 6 klubów wykazało zysk netto (uwzględniając przychody z transferów), podczas gdy w 2012 i 2013 roku liczba klubów z wykazanym zyskiem wynosiła odpowiednio 4 i 3.
 • Koszty wynagrodzeń (wszystkich pracowników, w tym głównie wynagrodzeń piłkarzy) w 2014 roku stanowiły 72% przychodów ze sprzedaży (czyli bez przychodów z transferów) podczas gdy w roku 2012 wskaźnik ten wynosił 78%.
 • Łączne saldo zobowiązań krótkoterminowych klubów Ekstraklasy (czyli tych, które są kluczowe z perspektywy bezpieczeństwa finansowego w najbliższym sezonie licencyjnym) na koniec 2014 roku było niższe o 13% w porównaniu z saldem na koniec 2013 roku.
 • Zdecydowanie spada skala zawieranych przez kluby ugód odraczających spłatę wynagrodzeń należnych piłkarzom. Przed sezonem 2013/14, 11 klubów zawierało takie ugody. Przed sezonem 2015/16 było to jedynie 5 klubów. Przed sezonem 2014/15 kluby Ekstraklasy zawarły z piłkarzami łącznie 193 ugody na łączną kwotę ponad 17 mln zł, przed obecnym sezonem jest to 89 ugód  na kwotę ok. 10 mln zł

Jednocześnie Komisja zauważa, że modernizacja ogromnej większości stadionów w Ekstraklasie powoduje, że pomimo stałego podnoszenia kryteriów, zdecydowana większość klubów spełnia wszystkie wymogi licencyjne w zakresie infrastruktury. Komisja odnotowuje również zdecydowane zwiększenie zaangażowania klubów w szkolenie młodzieży co powoduje coraz lepszy poziom wypełniania wymogów sportowych w zakresie obowiązku prowadzenia drużyn młodzieżowych.
ŹRÓDŁO
PZPN
TAGI: Oficjalnie PZPN Polska Wisła Kraków Zawisza Bydgoszcz Ruch Chorzów Górnik Zabrze Korona Kielce Górnik Łęczna Podbeskidzie Bielsko-Biała
| AKTUALNOŚCI | TRANSFERY | PUBLICYSTYKA | REKLAMA | REDAKCJA | KONTAKT | POLITYKA PRYWATNOŚCI
© 2004-2018 TRANSFERY.INFO. Wszelkie prawa zastrzeżone.