OFICJALNIE: Zmiany w składzie rady nadzorczej Wisły Kraków

2019-03-13 17:48:53; Aktualizacja: 5 lat temu
OFICJALNIE: Zmiany w składzie rady nadzorczej Wisły Kraków Fot. Transfery.info
Mateusz Michałek
Mateusz Michałek Źródło: Wisła Kraków

Wisła Kraków poinformowała o zmianach w statucie i składzie rady nadzorczej.

Na przewodniczącegorady nadzorczej wybrano Tomasza Jażdżyńskiego.Wiceprzewodniczącymi zostali z kolei Jarosław Królewski i DawidBłaszczykowski, a więc brat występującego w Wiśle Jakuba, którymocno przyczynił się do tego, że „Biała Gwiazda” dalejrywalizuje na poziomie Ekstraklasy.

Oto treść komunikatuopublikowanego przez Wisłę:

„Zmiany w statucie obejmująprzede wszystkim wprowadzenie artykułów ułatwiającychprzeprowadzanie walnych zgromadzeń akcjonariuszy po zarejestrowaniuemisji nowych akcji i znaczącym wzroście liczby uprawnionych douczestnictwa i głosowania. Są to między innymi zapisyumożliwiające udział i głosowanie za pomocą środkówporozumiewania się na odległość. Drugim istotnym elementem jestwprowadzenie zmian przyznających większe kompetencje RadzieNadzorczej, przywracając tym samym część uprawnień usuniętych wminionych kadencjach. Rada Nadzorcza będzie teraz powoływać iodwoływać zarząd spółki oraz wydawać zgodę na zawieraniewszelkich istotnych umów, w szczególności tych związanych zruchami transferowymi. Zaimplementowano też szereg poprawekzapewniających zgodność statutu z obowiązującymi przepisamiprawa - wejdą one w życie po ich zarejestrowaniu przez sąd.

- Wprowadzone zmiany umożliwią dalsze funkcjonowanie spółkipomimo skokowego wzrostu liczby akcjonariuszy Wisły Kraków SA,który nastąpi po zarejestrowaniu emisji nowych akcji -powiedział Tomasz Jażdżyński. - Przeniesienie częścikompetencji do Rady Nadzorczej pozwoli z kolei uniknąć paraliżudecyzyjnego jaki mógłby wkrótce nastąpić - dodał.

WalneZgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło również wprowadzić zmianyw składzie Rady Nadzorczej spółki. Na funkcję przewodniczącegozostał powołany Tomasz Jażdżyński, a wiceprzewodniczącymizostali Jarosław Królewski i Dawid Błaszczykowski. Jednocześniezgromadzenie podjęło decyzję o obniżeniu wynagrodzeń wypłacanychczłonkom Rady Nadzorczej z 3.000 do 500 złotych miesięcznie.Wszyscy nowi członkowie Rady zadeklarowali, iż swoje funkcje będąpełnili społecznie, a otrzymane z klubu wynagrodzenie w całościprzekażą na Akademię Piłkarską prowadzoną przez TowarzystwoSportowe Wisła Kraków.

- Podczas wielu rozmów biznesowychdotyczących przyszłości Wisły sugerowano nam, iż oczekiwaniempotencjalnych partnerów jest jasna sytuacja decyzyjna dotyczącarównież składu Rady Nadzorczej. Przegłosowane zmiany są kolejnymkrokiem na drodze do normalizacji sytuacji w spółce - powiedziałJarosław Królewski, nowy wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

-Z tego miejsca chciałbym w imieniu wszystkich członków grupyratunkowej podziękować ustępującym członkom rady za ichzaangażowanie w tym trudnym dla klubu momencie - dodał DawidBłaszczykowski, drugi z wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej”.

Wisła zajmuje obecnie dziesiąte miejsce w tabeliEkstraklasy.