FIFA versus agenci. Niemcy i Anglia liderami opozycji

2023-10-01 11:22:46; Aktualizacja: 9 miesięcy temu
FIFA versus agenci. Niemcy i Anglia liderami opozycji Fot. Transfery.info
Redakcja
Redakcja Źródło: Transfery.info

Stało się. 1 października 2023 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące agentów piłkarskich.

O przepisach FIFA pisaliśmy TUTAJ, a o przepisach PZPN TUTAJ. Rewolucja nie przychodzi jednak łatwo, bowiem środowisko agentów piłkarskich robi wiele, aby nowe przepisy przestały obowiązywać.

Z uwagi na wysoką trudność egzaminu na agenta piłkarskiego na całym świecie zdało go tylko 4500 osób.

Walka agentów, w tym tych pozostałych poza systemem licencji, przybierze zatem na sile.

Jak wygląda obecnie sytuacja? O tym w dzisiejszym artykule. Liczne sprawy sądowe oraz lobbing na poziomie krajowym spowodowały, że pomimo zapewnień FIFA o pełnej implementacji nowych reguł obecna sytuacja jest skomplikowana i przepisy nie obowiązują w takim samym zakresie na całym świecie.

CO NIE PODOBA SIĘ AGENTOM W NOWYCH PRZEPISACH?

Agenci wskazują, że wprowadzone regulacje są niezgodne z prawem unijnym, nieproporcjonalne do celu, w jakim zostały wprowadzone i naruszają unijne prawo konkurencji, którego ramy wyznacza artykuł 101 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wskazuje się przede wszystkim, że mechanizm ograniczeń wysokości wynagrodzenia agentów (określenie górnej granicy) jest niezgodny z prawem. Podobnie mówi, że o zasadzie „klient płaci”, a więc braku możliwości zapłaty za usługi agenta przez inny podmiot niż klienta agenta. Wątpliwości także budzą rozbudowane obowiązki informacyjne raportowania umów i wynagrodzeń, uzależnienie zapłaty prowizji dla agenta od otrzymania wynagrodzenia przez klienta, czy wymóg dokonywania płatności w przyszłości przez specjalny wehikuł płatniczy FIFA Clearing House. Kwestionowane są także zasady wypłaty prowizji, która mają przybrać cykliczny charakter, a poza małymi wyjątkami nie mogą być jednorazowe. Opór wzbudza także odgórny zakaz reprezentowania kilku stron transakcji, poza dozwolonym reprezentowaniem zawodnika i klubu pozyskującego.

CAS NA TAK

FIFA jednak podkreśla, że jej regulacje dotyczące agentów zostały zaskarżone do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie (CAS) i zostały uznane za zgodne z prawem. Druga strona jednak podnosi, że CAS badał zgodność regulacji jedynie z prawem szwajcarskim oraz że CAS jest elementem tego samego systemu co FIFA – prywatną instytucją prawa szwajcarskiego, a nie niezawisłym sądem państwowym.

SĄD NIEMIECKI NA NIE

Spośród wielu złożonych do sądów w całej Europie wniosków agentom wszędzie – między innymi w Belgii, Hiszpanii, Holandii i Czechach - odmówiono zabezpieczenia w postaci zawieszenia przepisów FIFA. Jedynym wyjątkiem są Niemcy, gdzie tamtejszy sąd uznał, że przedstawione argumenty stanowią podstawę do zawieszenia obowiązywania przepisów w tym kraju.

FIFA skrupulatnie będzie wykonywać orzeczenie niemieckiego sądu i ogłosiła, że jej nowe przepisy dotyczące agentów nie będą obowiązywać w stosunku do transakcji związanych z niemieckim rynkiem transferowym.

Transakcje te będą uznawane za związane z rynkiem niemieckim, gdy ich stroną – klubem, zawodnikiem, trenerem lub agentem - jest osoba ze związkiem z Niemcami, na przykład obywatel tego kraju czy spółka mająca tam siedzibę.

Powstał zatem dualizm Niemcy versus reszta świata. Istnienie równoległe dwóch oddzielnych reżimów prawnych stało się faktem.

TRYBUNAŁ ANGIELSKI ZASTANAWIA SIĘ

W Anglii przepisy FIFA będą obowiązywać, ale przepisy krajowe wydane przez tamtejszą federację na mocy upoważnienia FIFA zostały zaskarżone do tamtejszego trybunału przy związku piłkarskim.

Kilka dni temu ogłoszono, że przepisy krajowe zostały zawieszone do czasu werdyktu, lecz nie dłużej niż do 30 listopada 2023 roku.

Tym samym w Anglii mamy także do czynienia z dwoma systemami prawnymi. Do transakcji międzynarodowych należy stosować przepisy FIFA, podczas gdy transakcje krajowe pozostają poza nowymi przepisami.

FEDERACJE KRAJOWE DOPUSZCZAJĄ ODSTĘPSTWA

Dodatkowo pojawiają się informacje, że federacje krajowe, widząc wyłomy w implementacji przepisów FIFA, zamierzają dla swoich agentów wprowadzać pewne odstępstwa od reguł wyznaczonych przez FIFA.

We Francji zgodnie z doniesieniami mają obowiązywać wyższe limity wynagrodzeń agentów.

Budzi to oczywiście sprzeciw agentów z innych krajów, którzy będą podlegać limitom z przepisów FIFA.

Z kolei we Włoszech na rynku krajowym ma zostać dopuszczona podwójna, a nawet potrójna reprezentacja, czyli możliwość pomagania wszystkim stronom transakcji jednocześnie.

WALKA TRWA

Jak widać, walka trwa. Agenci nie odpuszczają, będę wykorzystywać każdy sposób, aby doprowadzić do obalenia nowych przepisów.

FIFA także nie może się wycofać. Zainwestowała zbyt wiele w nowy system licencjonowania agentów, jest to główna reforma rynku transferowego przygotowywana od pięciu lat.

Strony pozostają zatem w kursie kolizyjnym i wszystko wskazuje na to, że sposób rozstrzygnie się dopiero w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Kiedy to nastąpi, jeszcze nie wiadomo.

***

MATEUSZ STANKIEWICZ, radca prawny
www.stankiewicz-kancelaria.pl
Twitter: @Mat_Stankiewicz