Różowa kartka na Copa América 2024. Co oznacza?

2024-05-23 12:47:58; Aktualizacja: 3 tygodnie temu
Różowa kartka na Copa América 2024. Co oznacza? Fot. Transfery.info
Łukasz Grzywaczyk
Łukasz Grzywaczyk Źródło: CONMEBOL

CONMEBOL ogłosiło, że na nadchodzącym turnieju Copa América ujrzeć będziemy mogli różową kartkę.

Południowoamerykańska Federacja Piłkarska (CONMEBOL) oficjalnie zatwierdziła i ogłosiła dodanie różowej kartki do dyspozycji sędziów na najbliższym Copa América 2024 rozgrywanym w Stanach Zjednoczonych. Użycie jej będzie możliwe w przypadku podejrzenia poważnego urazu głowy lub wstrząśnienia mózgu któregoś z graczy, a co za tym idzie, przeprowadzenia dodatkowej, szóstej zmiany (lub siódmej w przypadku dogrywki). W tym celu trzeba będzie poinformować głównego arbitra lub czwartego sędziego o zaistniałej sytuacji.

Co ważne, w przypadku zastosowania zmiany z powodu wstrząśnienia mózgu, drużyna przeciwna automatycznie będzie miała możliwość dokonania dodatkowej zmiany.

Z przeprowadzeniem takiego zabiegu wiązać również będzie się obowiązek przedstawienia raportu medycznego komisji medycznej CONMEBOL w ciągu 24 godzin od zakończenia meczu.

Decyzja o wprowadzeniu nowego przepisu spowodowana jest dbałością o zdrowie piłkarzy - zaznacza CONMEBOL.

***

Artykuł 96 – Zmiana w przypadku podejrzenia urazu głowy i wstrząśnienia mózgu:

I. W przypadku podejrzenia urazu czaszkowo-mózgowego lub wstrząśnienia mózgu można dokonać maksymalnie 1 (jednej) zmiany w drużynie na mecz, niezależnie od 5 (pięciu) zmian wymienionych w niniejszym Regulaminie w artykule poprzedzającym (w przypadku dogrywki - sześć zmian). Zmiana ze względu na wstrząśnienie mózgu może być dokonana niezależnie od liczby dokonanych zmian do chwili ich wystąpienia.

II. Jeżeli zespół podejmie decyzję o dokonaniu zmiany ze względu na wstrząśnienie mózgu, zostanie o tym poinformowany sędzia główny lub czwarty sędzia. W przypadku tej zamiany zostanie użyta różowa karta, inna niż pozostałe kartki.

III. Jednakże, jeśli normalna zmiana zostanie dokonana w tym samym czasie, co zmiana w związku ze wstrząsem mózgu, jedna możliwość zmiany zostanie odjęta. Jeżeli zespół wykorzystał wszystkie możliwości regularnych zmian, nie może skorzystać ze zmiany spowodowanej wstrząśnieniem mózgu w celu dokonania regularnej zmiany.

IV. Po zastosowaniu zmiany z powodu wstrząśnienia mózgu drużyna przeciwna automatycznie ma możliwość dokonania dodatkowej zmiany. Sędzia główny lub czwarty sędzia informuje drużynę przeciwną, że ma ona teraz możliwość skorzystania z dodatkowego zmiennika i dodatkowej szansy na zmianę, która może zostać dokonana jednocześnie ze zmianą drużyny przeciwnej spowodowaną wstrząśnieniem mózgu lub po niej. Ta dodatkowa możliwość może być wykorzystana tylko na dodatkową zmianę, a nie na zwykłe zmiany.

V. Zawodnik, który doznał wstrząśnienia mózgu lub podejrzewa się, że doznał wstrząśnienia mózgu, nie może powrócić do meczu ani wziąć udziału w rzutach karnych i, o ile to możliwe, musi zostać odprowadzony do szatni lub punktu medycznego.

VI. Po zakończeniu meczu (maksymalnie 24 godziny po zakończeniu meczu), lekarz drużyny, która wykryła podejrzenie wstrząśnienia mózgu na boisku i zastąpiła lub nie zastąpiła zawodnika, musi wysłać formularz SCAT5 (standardowe narzędzie do oceny wstrząśnienia mózgu), wypełniony i podpisany przez niego, do komisji medycznej CONMEBOL, za pośrednictwem następującego e-maila: [email protected].”