Dalszy ciąg rewolucji. Co oznacza uchwalenie regulaminu agentów piłkarskich PZPN?

Dalszy ciąg rewolucji. Co oznacza uchwalenie regulaminu agentów piłkarskich PZPN? fot. Transfery.info
Redakcja
Redakcja
Źródło: Transfery.info

Świat piłkarskich przepisów dotyczących agentów nabrał ostatnio sporej dynamiki. Nie tylko FIFA wprowadziła swoje zasady, ale też PZPN dodał kilka regulacji dotyczących lokalnego rynku.

8 sierpnia 2023 roku zarząd PZPN przyjął Uchwałę nr VII/116 Regulamin Agentów Piłkarskich PZPN. Stanowi to wykonanie Regulaminu Agentów Piłkarskich FIFA, które to przepisy uchwalono w styczniu 2023 roku, a wejdą w życie 1 października 2023 roku.

Szerzej o tym pisaliśmy w tekście „Rewolucja w świecie agentów piłkarskich! Jakie zmiany wchodzą w życie już teraz?”..

JAKI JEST ZAKRES ZASTOSOWANIA REGULAMINU?

Bardzo skomplikowane jest ustalenie, w jakich sytuacjach będziemy stosować krajowe regulamin PZPN, a w jakich międzynarodowe przepisy FIFA. Regulamin PZPN ma mieć zastosowanie na terytorium Polski i ma zastosowanie to do wszystkich umów o reprezentowanie o wymiarze krajowym, wszystkich działań związanych z transferem krajowym lub transakcją krajową i obejmuje wszelkie aspekty działalności agentów.

Umowy o reprezentowanie nabiorą charakteru krajowego, gdy obejmą transakcje w związku z transferem zawodnika pomiędzy polskimi klubami, a sam transfer będzie w jurysdykcji PZPN. Tak samo sytuacja wyglądać będzie w razie zmiany klubu przez trenera, lub w razie odejścia z klubu do PZPN-u. Podobna sytuacja będzie miała miejsce, gdy umowy nie będą obejmować transakcji międzynarodowych a siedziba lub miejsce zamieszkania klienta agenta będzie w Polsce.

JAKIE BĘDĄ GŁÓWNA ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU AGENTA?

Agentów piłkarskich czeka niemała rewolucja. Po trwającej osiem lat deregulacji zawodu wahadło zmian wychyla się w drugą stronę. Wprowadzenie systemu licencyjnego oznacza, że zawód będą mogły wykonywać tylko osoby fizyczne licencjonowane przez FIFA. Aby zostać agentem, należało zdać specjalny egzamin, który odbył się 18 kwietnia 2023 i 20 września 2023 roku. Tylko osoby, które zdały egzamin, będą mogły wykonywać zawód agenta piłkarskiego. Jako wyjątek dopuszczono także możliwość „odżycia” licencji uzyskanych przez agentów przed 2015 rokiem podczas obowiązywania poprzedniego systemu licencjonowania agentów. Główne zasady wykonywania zawodu agenta znacząco zmienią się w stosunku do obecnych zasad pośrednictwa transakcyjnego.

Wprowadzono zasadę „klient płaci”, w wyniku której także na zawodnikach spoczywać będzie konieczność zapłaty za usługi swoim agentom bez braku możliwości upoważnienia do tej płatności innych osób. Jednocześnie przy braku aktywności agenta nie będzie on uprawniony do wynagrodzenia, zaś umowa z klientem nie może ograniczać prawa klienta do zawierania umów bez udziału agenta. Zabroniono reprezentowania kilku stron transakcji poza sytuacją reprezentowania zawodnika lub trenera i klubu, lub federacji pozyskującej tego zawodnika (trenera). Wreszcie wprowadzono limit wynagrodzeń agentów, który wyniesie przy zawieraniu kontraktów zawodniczych 5% wynagrodzenia zawodnika do 200 tysięcy dolarów amerykańskich i 3% powyżej tej kwoty, płatne ratalnie w stosunku do otrzymanych płatności przez gracza. W sytuacji dozwolonej podwójnej reprezentacji tyle samo będzie mogła „dołożyć” strona pozyskująca zawodnika. W przypadku sprzedaży zawodników agent będzie mógł otrzymać prowizję w wysokości nie wyższej niż 10% uzyskanej sumy transferowej.

JAKIE SĄ RÓŻNICE W STOSUNKU DO PRZEPISÓW FIFA?

Regulamin Agentów PZPN ma kilka znaczących modyfikacji w stosunku do przepisów FIFA.

Co bardzo istotne do naszego krajowego porządku prawnego wprowadzono definicję konfliktu interesów na zasadzie przykładowego wyliczenia takich okoliczności. Według PZPN-u sytuacjami takimi są sytuacje, gdy:

  • agent podczas negocjowania lub zawierania transakcji może realizować swój osobisty interes, lub korzyść majątkową kosztem interesu klubu, zawodnika, sportu piłki nożnej lub interesu publicznego;
  • agent prowadzi negocjacje lub zawiera transakcje z klubem, w którym jego małżonek, krewny lub powinowaty w drugim stopniu posiada udziały bezpośrednio, lub pośrednio, jest zatrudniony, bez względu na rodzaj zatrudnienia lub pełni funkcje korporacyjne, kierownicze lub technicznosportowe;
  • zawodnik, który ma ważną umowę o reprezentowanie na wyłączność, zawiera z innym agentem umowę o reprezentowanie, która obowiązuje w tym samym czasie i w tym samym zakresie jak umowa zawarta wcześniej.

Uniemożliwiono więc już zawieranie umów przez agentów z klubami, których właścicielami są członkowie rodziny agenta.

Dodatkowo Regulamin Agentów PZPN wprowadza inny limit kwotowy, poniżej którego klub może płacić prowizję w imieniu zawodnika. W przepisach FIFA jeżeli zawodnik zarabia 200 tysięcy dolarów amerykańskich lub mniej jego prowizję należną agentowi może, przy zachowaniu pewnych warunków, wypłacić klub. Czyni to niezależnie od ewentualnej swojej prowizji płatnej na zasadzie dozwolonej podwójnej reprezentacji.

W polskich przepisach PZPN kwota ta jest znacząco niższa. Wprowadzony limit bowiem to 200 tysięcy polskich złotych. Zarabiający rocznie więcej niż ta kwota będą musieli sami płacić należne agentom prowizje. Jest to bardzo duża, niezwykle restrykcyjna zmiana na naszym krajowym rynku transferowym.

OD KIEDY OBOWIĄZUJĄ PRZEPISY?

Powyższe regulacje będą obowiązywać od 1 października 2023 roku. Wtedy tez utracą moc obecne przepisy dotyczące pośredników transakcyjnych.

Co ciekawe prawodawca związkowy zdecydował się na wprowadzenie regulacji przejściowych. Umowy, które były już zawarte przed uchwaleniem regulaminu, czyli przed 8 sierpnia 2023 roku, pozostaną w mocy, o ile spełniają minimalne wymagania co do treści umów. Te niespełniające wymogów z mocy prawa związkowego wygasną 1 października 2023 roku.

Umowy już wykonane w letnim oknie transferowym 2023, co do których terminy płatności upływają po dniu 1 października 2023 roku, nie muszą ulegać żadnym zmianom.

Nowe przepisy z pewności stanowią dobry przyczynek do regulowania coraz bardziej skomplikowanego rynku transferowego. Stanowią one uzupełnienie i doprecyzowanie reguł już obecnych w obrocie prawnym od 2015 roku.

Jak sprawdzą się w praktyce? Przekonamy się już niebawem.

MATEUSZ STANKIEWICZ, radca prawny
www.stankiewicz-kancelaria.pl
Twitter: @Mat_Stankiewicz

Zobacz również

Relacje transferowe na żywo [LINK] Relacje transferowe na żywo [LINK] Jacek Magiera musi dograć zimę bez kluczowego zawodnika. „Szkoda czasu na dyskusje. Poszli na łatwiznę” Jacek Magiera musi dograć zimę bez kluczowego zawodnika. „Szkoda czasu na dyskusje. Poszli na łatwiznę” Manchester United celuje w hitowy transfer. PROMOCJA Manchester United celuje w hitowy transfer. PROMOCJA Transfery - Relacja na żywo [09/12/2023] Transfery - Relacja na żywo [09/12/2023] Santiago Hezze stara się o polskie obywatelstwo Santiago Hezze stara się o polskie obywatelstwo „To jest piłkarski i taktyczny debilizm”, „Są Tottenhamem Ekstraklasy” [WIDEO] „To jest piłkarski i taktyczny debilizm”, „Są Tottenhamem Ekstraklasy” [WIDEO] Wojciech Szczęsny z nieba do piekła i znowu do nieba [WIDEO] Wojciech Szczęsny z nieba do piekła i znowu do nieba [WIDEO] Dlatego Sebastian Staszewski przez 10 lat nie rozmawiał z Robertem Lewandowskim Dlatego Sebastian Staszewski przez 10 lat nie rozmawiał z Robertem Lewandowskim Adam Nawałka skłonny objąć nowy zespół, ale... na pół roku?! Adam Nawałka skłonny objąć nowy zespół, ale... na pół roku?!

Najnowsze informacje

Ekstra

Ekstra

Nasi autorzy